پرش لینک ها

صفحه مشاغل – 1

[vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1616078885524{padding-top: 120px !important;padding-bottom: 80px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:100px|padding_bottom_medium:120px”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-md-6″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”55″][ld_fancy_heading ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ enable_fit=”true” compressor=”0.7″ minfontsize=”42″ fs=”text_medium:53px|text_small:42px” margin=”bottom_small:0.35em” lh=”text_small:1.2em”]دنبال کار می گردید؟ به گروه بپیوندید.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ fs=”text_small:21px” lh=”text_small:34px” margin=”bottom_small:1.7em”]ما به استارت آپ ها و مشاغل کوچک خدمات تجربه دیجیتال ارائه می دهیم تا به دنبال شریک رسانه های دیجیتال خود باشند.[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-default” title=”موقعیت های موجود را مشاهده کنید” link_type=”scroll_to_section” shape=”circle” size=”btn-lg” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_position=”left” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” i_add_icon=”true” fs=”text_small:16px” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-down” color=”rgb(64, 74, 141)”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][ld_images_group_container parallax=”yes” enable_item_animation=”yes” pf_init_scale_x=”1″ pf_init_scale_y=”1″ pf_init_opacity=”0″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_opacity=”1″ scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ to_opacity=”1″ pf_init_scale_z=”1″ pf_an_scale_z=”1″ scale_from_z=”1″ scale_to_z=”1″ translate_from_y=”-70″ translate_to_y=”110″ margin=”right_large:-20%25|bottom_small:0px” pf_duration=”1800″ pf_start_delay=”350″ pf_delay=”180″ pf_init_translate_x=”50″][ld_images_group_element img_size=”50%” image=”4278″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1573627103443{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 80px !important;background-color: #f8f8fd !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ bg_position=”center bottom” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1615449294872{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}” ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”20″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:2em” fs=”text_small:30px”]مشاغل برجسته[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-5px” enable_column_shadowbox=”yes” enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ css=”.vc_custom_1616078224476{margin-bottom: 70px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 5px !important;}” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ column_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2226px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2259px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(85%2C%2093%2C%20131%2C%200.07)%22%7D%5D” ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”20″][vc_row_inner equal_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1573627814102{border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 24px !important;padding-right: 25px !important;padding-left: 25px !important;border-bottom-color: #f8f8fd !important;border-bottom-style: solid !important;}” responsive_css=”padding_left_medium:40px”][vc_column_inner offset=”vc_col-md-5″][ld_fancy_heading tag=”h3″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” margin=”bottom_small:25px”]پشتیبانی نینجا[/ld_fancy_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-4″][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:14px” margin=”bottom_small:25px”]فارس، شیراز[/ld_fancy_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][ld_button style=”btn-default” title=”مشاهده جزئیات” shape=”circle” size=”btn-sm” border=”border-thick” fs=”text_small:14px” lh=”text_small:1.5em” css=”.vc_custom_1625506177878{margin-bottom: 25px !important;padding-right: 0.25em !important;padding-left: 0.25em !important;}” color=”rgb(91, 68, 255)”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner equal_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1573627814102{border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 24px !important;padding-right: 25px !important;padding-left: 25px !important;border-bottom-color: #f8f8fd !important;border-bottom-style: solid !important;}” responsive_css=”padding_left_medium:40px”][vc_column_inner offset=”vc_col-md-5″][ld_fancy_heading tag=”h3″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” margin=”bottom_small:25px”]توسعه دهنده Backend[/ld_fancy_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-4″][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:14px” margin=”bottom_small:25px”]فارس، شیراز[/ld_fancy_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][ld_button style=”btn-default” title=”مشاهده جزئیات” shape=”circle” size=”btn-sm” border=”border-thick” fs=”text_small:14px” lh=”text_small:1.5em” css=”.vc_custom_1625506242090{margin-bottom: 25px !important;padding-right: 0.25em !important;padding-left: 0.25em !important;}” color=”rgb(91, 68, 255)”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner equal_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1573627814102{border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 24px !important;padding-right: 25px !important;padding-left: 25px !important;border-bottom-color: #f8f8fd !important;border-bottom-style: solid !important;}” responsive_css=”padding_left_medium:40px”][vc_column_inner offset=”vc_col-md-5″][ld_fancy_heading tag=”h3″ use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” margin=”bottom_small:25px”]دستیار دیجیتال[/ld_fancy_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-4″][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:14px” margin=”bottom_small:25px”]فارس، شیراز[/ld_fancy_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][ld_button style=”btn-default” title=”مشاهده جزئیات” shape=”circle” size=”btn-sm” border=”border-thick” fs=”text_small:14px” lh=”text_small:1.5em” css=”.vc_custom_1625506251440{margin-bottom: 25px !important;padding-right: 0.25em !important;padding-left: 0.25em !important;}” color=”rgb(91, 68, 255)”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”30″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-underlined” title=”مشاهده همه مشاغل” b_color=”rgb(91, 68, 255)” color=”rgb(0, 0, 0)” hover_color=”rgb(91, 68, 255)”][/vc_column][/vc_row]

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.