پرش لینک ها

صفحه درباره – 1

[vc_row content_placement=”bottom” bg_position=”custom” css=”.vc_custom_1615475207630{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” bg_pos_h=”50%” bg_pos_v=”80%” responsive_css=”margin_top_medium:50px|padding_top_medium:100px|padding_bottom_medium:130px”][vc_column offset=”vc_col-md-6 vc_hidden-xs” responsive_css=”margin_bottom_medium:0px” css=”.vc_custom_1614778539117{margin-bottom: 60px !important;}”][ld_images_group_container enable_item_animation=”yes” pf_init_scale_x=”0.75″ pf_init_scale_y=”0.75″ pf_init_scale_z=”1″ pf_init_opacity=”0″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_scale_z=”1″ pf_an_opacity=”1″ pf_duration=”1800″ pf_delay=”180″ pf_init_translate_x=”-100″ pf_init_translate_y=”0″][ld_images_group_element img_size=”50%” enable_hover3d=”yes” image=”4184″][/ld_images_group_element][ld_images_group_element img_size=”50%” parallax=”yes” enable_hover3d=”yes” scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ absolute_pos=”yes” image=”4185″ position=”left_large:-90px|top_small:-120px|left_small:10%25″ translate_from_y=”50″ translate_to_y=”-75″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ offset=”vc_col-md-offset-1 vc_col-md-5″ ca_duration=”1800″ ca_start_delay=”350″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”35″][ld_fancy_heading tag=”h6″ duration=”1600″ delay=”100″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” enable_split=”true” margin=”bottom_small:1em” ca_init_translate_x=”0″ ca_init_rotate_y=”0″ ca_init_translate_y=”35″ color=”rgb(255, 90, 61)” padding=”top_small:10px|right_small:20px|bottom_small:10px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(255, 234, 230)”]تجربه دیجیتال[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_offset=”5px” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” enable_fit=”true” compressor=”0.7″ minfontsize=”32″ margin=”bottom_small:0.25em” fs=”text_large:47px|text_medium:42px|text_small:40px” highlight_color=”rgba(255, 144, 114, 0.12)”]همه خدمات برای حضور آنلاین شما. [/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:17px” lh=”text_small:29px” padding=”left_large:8%25″ margin=”bottom_small:1.75em”]ما به عنوان یک آژانس دیجیتال پیشرو در پاریس ، می خواهیم فراتر از روابط متداول طراحی و توسعه آژانس ، با مشتریان خود درگیر شویم و به شریک مردم و شرکت هایی که با آنها کار می کنیم ، تبدیل شویم.[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-underlined” title=”یک پروژه را شروع کنید” color=”rgb(0, 35, 82)” b_color=”rgba(0, 35, 82, 0.2)”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1606294189034{padding-top: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1627894067699{margin-bottom: 35px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-bottom-color: #f4f4f7 !important;border-bottom-style: solid !important;}” offset=”vc_col-md-3 vc_col-xs-6″][ld_counter content_align=”text-right” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” enable_blur=”true” label=”سال تجربه” count=”+70″ fs=”49px” lh=”1.5em” text_fs=”20px” text_lh=”1.25em” color=”rgb(17, 36, 70)” counter_mb=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1606293532850{margin-bottom: 35px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-bottom-color: #f4f4f7 !important;border-bottom-style: solid !important;}” offset=”vc_col-md-3 vc_col-xs-6″][ld_counter content_align=”text-right” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” enable_blur=”true” label=”فرد و پروژه” count=”860″ fs=”49px” lh=”1.5em” text_fs=”20px” text_lh=”1.25em” color=”rgb(17, 36, 70)” start_delay=”250″ counter_mb=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1606293539759{margin-bottom: 35px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-bottom-color: #f4f4f7 !important;border-bottom-style: solid !important;}” offset=”vc_col-md-3 vc_col-xs-6″][ld_counter content_align=”text-right” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” enable_blur=”true” label=”سود دهی” count=”%900″ fs=”49px” lh=”1.5em” text_fs=”20px” text_lh=”1.25em” color=”rgb(17, 36, 70)” start_delay=”500″ counter_mb=”10″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1606293548785{margin-bottom: 35px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-bottom-color: #f4f4f7 !important;border-bottom-style: solid !important;}” offset=”vc_col-md-3 vc_col-xs-6″][ld_counter content_align=”text-right” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” enable_blur=”true” label=”پروژه ی موفق” count=”3.7M” fs=”49px” lh=”1.5em” text_fs=”20px” text_lh=”1.25em” color=”rgb(17, 36, 70)” start_delay=”700″ counter_mb=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_position=”center top” css=”.vc_custom_1614773960277{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 60px !important;background-image: url(https://originalhub.liquid-themes.com/wp-content/uploads/2019/11/world-map.jpg?id=4187) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ css=”.vc_custom_1573549115886{margin-bottom: 60px !important;}” ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”35″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” margin=”bottom_small:1.85em”]نه فقط گروهی از مردم[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” enable_fit=”true” compressor=”0.7″ minfontsize=”32″ margin=”bottom_small:0.25em” fs=”text_medium:35px|text_small:40px”]رهبری بهترین تیم بازاریابی.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column][vc_row_inner enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”45″][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″ css=”.vc_custom_1614776894986{margin-bottom: 45px !important;}” responsive_css=”padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px”][ld_team_member template=”style01″ image=”11838″ name=”کلودیا آریا” position=”توسعه دهنده ارشد” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″ css=”.vc_custom_1614776899669{margin-bottom: 45px !important;}” responsive_css=”padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px”][ld_team_member template=”style01″ image=”11837″ name=”اریک فرانکه” position=”مشاوره” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” width=”5/6″ offset=”vc_col-md-offset-0 vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″ css=”.vc_custom_1614776903963{margin-bottom: 45px !important;}” responsive_css=”padding_right_medium:25px|padding_left_medium:25px”][ld_team_member template=”style01″ image=”11836″ name=”لنا کورتنی” position=”طراح ارشد” socials=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” bg_position=”custom” css=”.vc_custom_1614774765334{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 50px !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” bg_pos_h=”14%” bg_pos_v=”65%”][vc_column parallax=”yes” scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ offset=”vc_col-md-5″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”45″ css=”.vc_custom_1573550177100{margin-bottom: 45px !important;}” translate_from_y=”50″ translate_to_y=”-60″][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” duration=”1600″ delay=”100″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” margin=”bottom_small:0.75em” ca_init_translate_x=”0″ ca_init_rotate_y=”0″ ca_init_translate_y=”35″ color=”rgb(255, 90, 61)” padding=”top_small:10px|right_small:20px|bottom_small:10px|left_small:20px” fh_bg=”rgb(255, 234, 230)”]تجربه دیجیتال[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” enable_fit=”true” compressor=”0.7″ minfontsize=”32″ margin=”bottom_small:0.25em” fs=”text_medium:52px|text_small:40px”]به مخاطبان خود درباره مارک خود اجازه دهید.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:17px” lh=”text_small:29px” padding=”left_large:6.5%25″ margin=”bottom_small:1.75em” color=”rgb(71, 71, 71)”]ما به عنوان یک آژانس دیجیتال پیشرو در پاریس ، می خواهیم فراتر از روابط متداول طراحی و توسعه آژانس ، با مشتریان خود درگیر شویم و به شریک مردم و شرکت هایی که با آنها کار می کنیم ، تبدیل شویم.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column bg_position=”center center” offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-md-7″ css=”.vc_custom_1616159214884{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}” responsive_css=”padding_left_medium:2vw”][vc_row_inner content_placement=”middle” gap=”25″ bg_position=”center center” css=”.vc_custom_1616159403462{background-image: url(https://originalhub.liquid-themes.com/wp-content/uploads/2021/03/blob2.svg?id=11856) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column_inner parallax=”yes” width=”1/2″ scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”0.75″ ca_init_scale_y=”0.75″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ translate_from_y=”-70″ translate_to_y=”90″ ca_duration=”1800″ ca_start_delay=”350″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”45″ css=”.vc_custom_1616159200966{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”مشتریان خوشحال” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”32″ custom_heading_size=”21px” css=”.vc_custom_1628144471338{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 35px !important;}” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(26, 55, 96)” i_icon_image=”11335″ custom_size=”48px”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.[/ld_icon_box][ld_spacer height=”20px” hide=”vc_hidden-xs”][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”سفارشی ساز زنده” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”32″ custom_heading_size=”21px” css=”.vc_custom_1628144492158{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 35px !important;}” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(26, 55, 96)” i_icon_image=”11334″ custom_size=”45px”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner parallax=”yes” width=”1/2″ scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”0.75″ ca_init_scale_y=”0.75″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ translate_from_y=”-40″ translate_to_y=”80″ ca_duration=”1800″ ca_start_delay=”600″ ca_delay=”180″][ld_icon_box i_type=”image” heading_size=”custom” show_label=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” hover_fill=”yes” scale_bg=”iconbox-scale-bg” shadow=”iconbox-shadow” title=”بصری بصری ویرایشگر” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”32″ custom_heading_size=”21px” css=”.vc_custom_1628144479713{padding-top: 50px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 35px !important;}” hover_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” hover_text_color=”rgb(26, 55, 96)” i_icon_image=”11332″ label=”جدید” custom_size=”45px”]همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که ایجاد می کند.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” responsive_css=”margin_top_medium:40px”][vc_column align=”text-center” responsive_align=”text-center” responsive_css=”padding_bottom_medium:0px” css=”.vc_custom_1611342046964{padding-bottom: 20px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”p” transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(21, 31, 47)” fs=”text_small:11px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_large:3.5em|bottom_small:1em” fw=”text_small:700″]به 10.000+ شرکت معتبر HUB بپیوندید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1611039953325{margin-bottom: 30px !important;}” offset=”vc_col-md-2 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center”][vc_single_image image=”9776″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1615405390419{margin-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1611039953325{margin-bottom: 30px !important;}” offset=”vc_col-md-2 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center”][vc_single_image image=”9777″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1615405400761{margin-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1611039953325{margin-bottom: 30px !important;}” offset=”vc_col-md-2 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center”][vc_single_image image=”9775″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1615405418501{margin-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1611039953325{margin-bottom: 30px !important;}” offset=”vc_col-md-2 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center”][vc_single_image image=”9774″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1615405428234{margin-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1611039953325{margin-bottom: 30px !important;}” offset=”vc_col-md-2 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center”][vc_single_image image=”9773″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1615405437753{margin-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1611039953325{margin-bottom: 30px !important;}” offset=”vc_col-md-2 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center”][vc_single_image image=”9772″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1615405446374{margin-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_origin_z=”-80px” ca_an_opacity=”1″ bg_position=”left bottom” css=”.vc_custom_1627894750024{padding-top: 35px !important;padding-bottom: 60px !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”100″ ca_init_rotate_x=”-65″ ca_init_translate_z=”100″ responsive_css=”padding_bottom_medium:100px”][vc_column parallax=”yes” scale_from_x=”1.2″ scale_from_y=”1.2″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ enable_column_shadowbox=”yes” bg_position=”custom” css=”.vc_custom_1627894797185{padding-top: 60px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 15px !important;background: #ffffff url(https://modernagency.liquid-themes.com/staging/wp-content/uploads/2020/08/asset-1.svg?id=4262) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;border-radius: 15px !important;}” column_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%220%22%2C%22blur_radius%22%3A%2250px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C%200%2C%200%2C%200.08)%22%7D%5D” responsive_css=”padding_right_medium:65px|padding_left_medium:65px|padding_right_small:30px|padding_left_small:30px” bg_pos_h=”8%” bg_pos_v=”60%” translate_from_y=”100″][vc_row_inner equal_height=”yes” content_placement=”middle”][vc_column_inner align=”text-center” offset=”vc_col-md-8″ responsive_align=”text-md-right” responsive_css=”padding_right_medium:0px|padding_left_medium:0px” css=”.vc_custom_1627894633237{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h3″ use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” fs=”text_small:48px” lh=”text_small:1.2em” margin=”bottom_small:0.65em” minfontsize=”36″]برای شروع آماده اید؟[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.5em” margin=”bottom_large:0px|bottom_small:30px”]ما بعنوان یک آژانس برنده جایزه ، دائماً برای بهبود تلاش می کنیم. ما مارک معتبر شما هستیم.[/ld_fancy_heading][/vc_column_inner][vc_column_inner align=”text-center” offset=”vc_col-md-4″ responsive_align=”text-md-left”][ld_button style=”btn-solid” title=”در حال حاضر آغاز شده است” transformation=”text-uppercase” link_type=”scroll_to_section” shape=”circle” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-y” enable_row_shadowbox=”yes” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2220px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2260px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(248%2C85%2C78%2C0.21)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1625506648132{padding-right: 1em !important;padding-left: 1em !important;}” hover_color=”rgb(51, 106, 234)”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.