پرش لینک ها

Hub Original

[vc_row full_height=”yes” content_placement=”middle” bg_position=”custom” enable_overlay=”yes” enable_loading_bg=”yes” css=”.vc_custom_1617972561260{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-image: url(https://originalhub.liquid-themes.com/wp-content/uploads/2021/03/img-1@2x.jpg?id=12204) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-left-color: #ffffff !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ffffff !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ffffff !important;border-bottom-style: solid !important;}” responsive_css=”border_bottom_medium:40px|border_right_small:30px|border_bottom_small:30px|border_left_small:30px” overlay_bg=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos_h=”45%” bg_pos_v=”50%”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ css=”.vc_custom_1620235947015{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” responsive_align=”text-center” responsive_css=”padding_right_large:2%25|padding_left_large:2%25″][ld_fancy_heading enable_txt_rotator=”yes” items=”%5B%7B%22word%22%3A%22%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF.%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C.%22%7D%5D” use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_all:78px|text_large:58px|text_small:50px” lh=”text_small:1.1em” margin=”bottom_small:0.35em” compressor=”0.75″ minfontsize=”38″ ls=”text_small:-0.03em” fw=”text_small:700″]شکل دهی آینده روشن با استفاده از[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h5″ highlight_type=”lqd-highlight-custom-underline” use_custom_fonts_title=”true” use_inheritance=”true” enable_fit=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.77)” compressor=”0.8″ minfontsize=”57″ lh=”text_small:1.3em” margin=”bottom_small:1.75em” fs=”text_medium:21px|text_small:19px” fw=”text_small:500″ padding=”right_all:8%25|left_all:8%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی برندها را جهانی می سازد.[/ld_fancy_heading][ld_button style=”btn-solid” title=”مال خودت را بساز” shape=”circle” size=”btn-lg” border=”border-none” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch-change btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” title_secondary=”همین امروز” i_type=”linea” i_position=”left” i_separator=”btn-icon-sep” i_add_icon=”true” css=”.vc_custom_1650187339330{margin-right: 6px !important;margin-bottom: 15px !important;margin-left: 6px !important;}” color=”rgb(255, 255, 255)” text_color=”rgb(0, 0, 0)” lh=”text_small:1.3em” fs=”text_small:16px” hover_color=”rgb(32, 35, 41)” htext_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-arrow-back” i_separator_hcolor=”rgba(255, 255, 255, 0.2)” i_separator_color=”rgba(0, 0, 0, 0.15)” link=”url:%23||target:%20_blank|”][ld_button style=”btn-naked” link_type=”lightbox” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” css=”.vc_custom_1618041071844{margin-right: 6px !important;margin-bottom: 15px !important;margin-left: 6px !important;}” text_color=”rgb(255, 255, 255)” lh=”text_small:1.3em” fs=”text_small:16px” htext_color=”rgb(0, 0, 0)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”13px” i_shape_custom_size=”60px” i_color=”rgb(0, 0, 0)” i_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_hcolor=”rgb(32, 35, 41)” i_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWaSvMAl4zPw|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1618206243076{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}” row_hide=”hidden-xs hidden-sm”][vc_column enable_backdrop_filter=”yes” backfilter_blur=”31″ backfilter_saturation=”1″ backfilter_brightness=”1.5″ backfilter_contrast=”1″ backfilter_grayscale=”0″ backfilter_hue=”0″ backfilter_sepia=”1″ backfilter_opacity=”1″ css=”.vc_custom_1616140946019{background-color: rgba(255,255,255,0.79) !important;*background-color: rgb(255,255,255) !important;}”][ld_custom_menu source=”custom” localscroll=”yes” menu_alignment=”text-center” sticky=”yes” auto_expand_items=”inline-nav” mobile_add_toggle=”yes” add_scroll_indicator=”yes” use_custom_fonts_menu=”true” items=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22url%22%3A%22%23features%22%2C%22icon_alignment%22%3A%22right-icon%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22url%22%3A%22%23howitworks%22%2C%22icon_alignment%22%3A%22right-icon%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%22%2C%22url%22%3A%22%23casestudies%22%2C%22icon_alignment%22%3A%22right-icon%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%22%2C%22url%22%3A%22%23services%22%2C%22icon_alignment%22%3A%22right-icon%22%7D%5D” spacing=”20″ fs=”16px” bgcolor=”rgb(255, 255, 255)” color=”rgba(15, 33, 55, 0.55)” hcolor=”rgb(15, 33, 55)” lh=”1.75em” mobile_toggle_button_text=”Open Menu” container_border_color=”rgb(232, 232, 232)” scroll_indicator_progress=”rgb(56, 207, 134)”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” bg_position=”center center” css=”.vc_custom_1620231772364{padding-top: 85px !important;padding-bottom: 40px !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” el_id=”features”][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-3 vc_col-lg-6 vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center” css=”.vc_custom_1620224091577{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:32px” margin=”bottom_small:0.35em” fw=”text_small:500″]هر چیزی که شما نیاز دارید[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” margin=”bottom_small:0.35em” lh=”text_small:1.66em” color=”rgb(98, 105, 116)”]هاب به رایانه های تجاری و فناوری شما اجازه می دهد داده های بزرگ را ذخیره ، انتقال ، تجزیه و تحلیل و دستکاری کنند.[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column][ld_tabs style=”style09c” nav_alignment=”justify-content-md-center” use_custom_fonts_nav=”true” nav_bg_color=”rgb(237, 242, 246)” text_color=”rgb(82, 93, 111)” primary_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” text_hcolor=”rgb(27, 30, 38)” fs=”15px” fw=”500″ lh=”1.3em”][ld_tab_section title=”موبایل” tab_id=”lqd-1616766025493-f0dd56bb-073f”][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”20″][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-5px” offset=”vc_col-md-4″][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_position=”left” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-presentation” title=”استراتژی مارک تجاری” custom_heading_size=”21px” label=”جدید” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1650187503066{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-5px” offset=”vc_col-md-4″][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_position=”left” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-mobile” title=”راه حل های دیجیتال” custom_heading_size=”21px” label=”محبوب” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1650187528344{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-5px” offset=”vc_col-md-4″][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_position=”left” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-target” title=”مشاوره تجاری” custom_heading_size=”21px” label=”انحصاری” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1650187544014{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/ld_tab_section][ld_tab_section title=”دسکتاپ” tab_id=”lqd-1618930050581-37e39687-531e”][vc_row_inner equal_height=”yes” gap=”20″][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-5px” offset=”vc_col-md-4″][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-cogs” title=”راه حل های دیجیتال” custom_heading_size=”21px” label=”جدید” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1628145160554{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-5px” offset=”vc_col-md-4″][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-tools” title=”مشاوره تجاری” custom_heading_size=”21px” label=”انحصاری” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1628145170105{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][vc_column_inner enable_hover_move=”lqd-column-move-onhover” hover_move_value=”-5px” offset=”vc_col-md-4″][ld_icon_box i_type=”linea” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-medium” heading_icon_onhover=”yes” show_label=”yes” i_shape=”custombg” show_button=”yes” alignment=”text-right” fill=”yes” border_radius=”iconbox-round” shadow=”iconbox-shadow” ib_style=”btn-naked” ib_title=”اطلاعات بیشتر” ib_i_type=”linea” ib_i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-path” title=”استراتژی مارک تجاری” custom_heading_size=”21px” label=”داغ” icon_size=”52px” i_shape_custom_bg=”13009″ custom_i_width=”75px” custom_i_height=”65px” i_color=”rgb(244, 97, 37)” i_color2=”rgb(111, 117, 234)” fill_color=”rgb(255, 255, 255)” icon_mb=”22″ custom_i_left_offset=”32px” custom_i_top_offset=”-15px” css=”.vc_custom_1628145182049{padding-bottom: 45px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Foriginalhub.liquid-themes.com%2Fpage-about-1%2F||target:%20_blank|” ib_i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” ib_color=”rgb(24, 67, 65)” ib_fs=”text_small:17px”]گزینه های طرح زمینه جهانی را تنظیم کنید و تغییرات طراحی را در زمان واقعی مشاهده کنید.[/ld_icon_box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/ld_tab_section][/ld_tabs][/vc_column][vc_column responsive_align=”text-center”][ld_simple_heading tag=”p” color=”rgb(0, 0, 0)”]نزدیک به 8000 پشتیبان حرفه ای آماده کمک به شما هستند.[/ld_simple_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”bottom” css=”.vc_custom_1621066076080{padding-bottom: 10px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:80px|padding_top_small:60px”][vc_column offset=”vc_col-md-5″][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” fw=”text_small:600″ ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:8px|right_small:16px|bottom_small:8px|left_small:16px” fh_bg=”linear-gradient(115deg, rgb(0,127,255) 0%, rgba(255,0,0,0.45) 100%)” margin=”bottom_small:1.2em”]سایت ساز[/ld_simple_heading][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:28px” lh=”text_small:1.14em” fw=”text_small:500″ margin=”bottom_large:0px|bottom_small:0.25em”]جعبه ابزار کامل[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-4″ responsive_css=”padding_left_large:4%25″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:17px” lh=”text_small:1.7em” margin=”bottom_large:0px|bottom_small:1.2em”]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس که برندها را می سازد آغاز و پایان می یابد.[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-3″ responsive_align=”text-md-right” el_id=”carousel-nav-container-1″][/vc_column][vc_column][ld_carousel_tab columns=”md:3.5|sm:2|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ cellalign=”right” prevnextbuttons=”yes” fullwidthside=”yes” groupcells=”no” navarrow=”6″ navappend=”custom_id” navhalign=”carousel-nav-right” navline=”carousel-nav-dot-between” mobile_dots_bottom_offset_outside=”-1.5em” navappend_id=”#carousel-nav-container-1″ nav_arrow_color=”rgb(0, 0, 0)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616767022857-d071eac5-3dfb”][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”ویژوال ساز” subtitle=”برای استفاده شخصی” image=”12215″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-check” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, rgb(255, 106, 49) 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px” img_link=”url:%2Fpage-services-4|||”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768376739-1020fe5a-053b”][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”سفارشی ساز زنده” subtitle=”برای کسب و کار” image=”12212″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-compass” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, #0af865 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768522141-75f0e4ff-eb3b”][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”سربرگ ساز” subtitle=”برای شروع” image=”12216″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-feather” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, #4216d6 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768565117-bc532ef6-d1df”][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”پنجره ساز” subtitle=”برای توسعه دهندگان” image=”12214″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-smile” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, rgb(49, 218, 212) 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768717849-5572a7db-9fb7″][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”ویژوال ساز” subtitle=”برای استفاده شخصی” image=”12215″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-check” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, rgb(201,94,53) 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768724024-3ee8c1a1-0cf8″][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”نمایشگر زنده” subtitle=”برای کسب و کار” image=”12212″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-atom” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, #0af865 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1616768729569-81013805-3981″][ld_content_box template=”s06″ i_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” title=”سربرگ ساز” subtitle=”برای شروع” image=”12216″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-laptop” fs=”22px” overlay_color=”linear-gradient(0deg, rgb(52, 74, 100) 0%, rgba(173, 57, 57, 0) 35%)” overlay_hcolor=”linear-gradient(0deg, #4216d6 0%, rgba(172,29,225,0) 45%)” margin=”top_small:50px|bottom_small:70px”][/ld_content_box][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” parallax_image=”1749″ parallax_speed_bg=”1.25″ css=”.vc_custom_1616782180635{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 40px !important;}” el_id=”howitworks” el_class=”z-index-2″ responsive_css=”padding_top_medium:0px|padding_bottom_medium:60px”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ enable_responsive_options=”yes” offset=”vc_col-lg-5 vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1628660034062{margin-left: -12px !important;}” ca_init_translate_y=”52″ ca_duration=”1200″ ca_delay=”150″][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” fw=”text_small:600″ ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:8px|right_small:16px|bottom_small:8px|left_small:16px” fh_bg=”linear-gradient(115deg, rgb(0,127,255) 0%, rgba(255,0,0,0.45) 100%)” margin=”bottom_small:1.2em”]پروژه های منتخب[/ld_simple_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ enable_txt_rotator=”yes” items=”%5B%7B%22word%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2.%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87.%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2.%22%7D%2C%7B%22word%22%3A%22%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2.%22%7D%5D” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:45px|text_small:28px” lh=”text_small:1.14em” fw=”text_small:500″ margin=”bottom_small:0.3em”]پیشرفته ترین[/ld_fancy_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:18px” lh=”text_small:1.44em” margin=”bottom_small:1.2em”]ما بر این باوریم که طراحی محصولات و خدمات در همکاری نزدیک با مشتریان ما تنها راه تأثیر واقعی بر تجارت آنها است.[/ld_simple_heading][ld_spacer height=”12px”][ld_button style=”btn-underlined” title=”درباره ما بخوانید” link_type=”local_scroll” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_position=”left” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” i_add_icon=”true” color=”rgb(4, 54, 61)” hover_color=”rgb(41, 110, 204)” fs=”text_small:17px” css=”.vc_custom_1650187359264{margin-left: 40px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” anchor_id=”#blog”][ld_button style=”btn-naked” title=”پخش ویدئو” link_type=”lightbox” i_type=”linea” i_position=”left” i_hover_reveal=”btn-hover-swp” i_add_icon=”true” color=”rgb(4, 54, 61)” hover_color=”rgb(41, 110, 204)” fs=”text_small:17px” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” link=”url:https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOCdJ1o1xjs0|||”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-md-6″][ld_images_group_element enable_effects=”yes” enable_hover3d=”yes” enable_roudness=”yes” image_roudness=”6″ enable_float_effect=”yes” image=”12221″ margin=”right_large:-150px|left_large:-150px|right_small:-80px|left_small:-80px”][ld_button style=”btn-naked” link_type=”lightbox” i_type=”linea” i_position=”top” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”14px” i_shape_custom_size=”86px” i_color=”rgb(0, 0, 0)” i_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)” link=”url:https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWaSvMAl4zPw|||”][/ld_images_group_element][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”casestudies” css=”.vc_custom_1617170865233{padding-top: 30px !important;padding-bottom: 75px !important;}”][vc_column responsive_align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:32px” margin=”bottom_large:0.3em” fw=”text_small:500″]مطالعات موردی[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:19px” lh=”text_small:1.47em” margin=”bottom_large:2.15em|bottom_small:1.2em” padding=”right_large:15%25|left_large:15%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس که برندها را می سازد آغاز و پایان می یابد.[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column][ld_portfolio_listing style=”style01″ columns_gap=”13″ bottom_gap=”24″ post_type=”liquid-portfolio” posts_per_page=”6″ enable_item_animation=”yes” show_filter=”yes” custom_cursor_style=”lqd-cc-icon-trigger” pagination=”ajax” filter_enable_counter=”yes” filter_lbl_all=”همه” filter_size=”size-custom” filter_mb=”45″ filter_title_size=”size-lg” color_type=”lqd-pf-color-custom” pf_init_scale_x=”1″ pf_init_scale_y=”1″ pf_init_opacity=”0″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_opacity=”1″ pf_init_scale_z=”1″ pf_an_scale_z=”1″ filter_id=”lqd-1618913115838-266b085a-0580″ filter_cats=”digital-experiences, branding-strategy, ecommerce” filter_normal_color=”rgba(0, 0, 0, 0.47)” filter_hover_color=”rgb(0, 0, 0)” color_primary=”rgba(0, 0, 0, 0.35)” title_size=”17px” taxonomies=”main-demo” title_color=”rgb(255, 255, 255)” content_color=”rgb(255, 255, 255)” pf_init_translate_x=”0″ custom_filter_size=”15px” filter_title_color=”rgb(0, 0, 0)”][/vc_column][vc_column responsive_align=”text-center” css=”.vc_custom_1616773389152{padding-top: 50px !important;}”][ld_button style=”btn-naked” title=”پروژه های بیشتر را مشاهده کنید” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-add” i_size=”16px” i_shape_custom_size=”31px” color=”rgb(0, 0, 0)” i_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_color=”rgb(236, 242, 245)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)” hover_color=”rgb(0, 0, 0)” i_color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”text_small:16px” fw=”text_small:500″][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”0″ bg_position=”center center” css=”.vc_custom_1616773552658{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 45px !important;background-color: #f7fcff !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][vc_column responsive_align=”text-center” css=”.vc_custom_1608725453633{margin-bottom: 15px !important;}”][ld_simple_heading tag=”p” transform=”uppercase” duration=”1600″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_origin_x=”0%” ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”text_small:12px” fw=”text_small:700″ ls=”text_small:0.08em” ca_init_translate_y=”30″ ca_init_rotate_z=”2″]مشتریان جهانی در سراسر جهان[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_origin_x=”0%” ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-md-3 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center” ca_duration=”1600″ ca_delay=”120″ ca_init_translate_y=”60″ ca_init_translate_x=”0″ ca_init_rotate_z=”3″][ld_counter content_align=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” count=”2.6x” label=”رشد متوسط” counter_mb=”13″ fs=”62px” fw=”700″ text_fs=”12px” text_fw=”700″ color=”rgb(13, 13, 13)” label_color=”rgb(13, 13, 13)” text_ls=”0.08em”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_origin_x=”0%” ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-md-3 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center” ca_duration=”1600″ ca_delay=”120″ ca_init_translate_y=”60″ ca_init_translate_x=”0″ ca_init_rotate_z=”3″ ca_start_delay=”250″][ld_counter content_align=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” count=”%88.6″ label=”رضایت مشتری” counter_mb=”13″ fs=”62px” fw=”700″ text_fs=”12px” text_fw=”700″ color=”rgb(13, 13, 13)” label_color=”rgb(13, 13, 13)” text_ls=”0.08em” start_delay=”150″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_origin_x=”0%” ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-md-3 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center” ca_duration=”1600″ ca_delay=”120″ ca_init_translate_y=”60″ ca_init_translate_x=”0″ ca_init_rotate_z=”3″ ca_start_delay=”500″][ld_counter content_align=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” count=”302M” label=”ورودی داده های روزانه” counter_mb=”13″ fs=”62px” fw=”700″ text_fs=”12px” text_fw=”700″ color=”rgb(13, 13, 13)” label_color=”rgb(13, 13, 13)” text_ls=”0.08em” start_delay=”300″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_origin_x=”0%” ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-md-3 vc_col-xs-6″ responsive_align=”text-center” ca_duration=”1600″ ca_delay=”120″ ca_init_translate_y=”60″ ca_init_translate_x=”0″ ca_init_rotate_z=”3″ ca_start_delay=”750″][ld_counter content_align=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” use_custom_fonts_text=”true” counter_mb_checkbox=”true” count=”+287″ label=”کارمندان هاب” counter_mb=”13″ fs=”62px” fw=”700″ text_fs=”12px” text_fw=”700″ color=”rgb(13, 13, 13)” label_color=”rgb(13, 13, 13)” text_ls=”0.08em” start_delay=”450″][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” bg_position=”center center” css=”.vc_custom_1616782294685{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 30px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:90px|padding_bottom_medium:80px” el_id=”services”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-md-5″ ca_duration=”1800″ ca_delay=”180″ ca_init_translate_y=”35″][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” fw=”text_small:600″ ls=”text_small:0.1em” padding=”top_small:8px|right_small:16px|bottom_small:8px|left_small:16px” fh_bg=”linear-gradient(115deg, rgb(0,127,255) 0%, rgba(255,0,0,0.45) 100%)” margin=”bottom_small:1.2em”]چگونه کار می کند[/ld_simple_heading][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:47px|text_small:32px” margin=”bottom_large:1em|bottom_small:1em” fw=”text_small:500″]رویکرد ما[/ld_simple_heading][vc_accordion size=”md” borders=”accordion-title-underlined” show_icon=”yes” i_add_icon=”true” i_type=”linea” active_add_icon=”true” active_type=”linea” use_custom_fonts_title=”true” fs=”18px” lh=”1.5em” fw=”500″ i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-add” active_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-remove” border_color=”rgb(239, 239, 239)” active_heading_g_color=”linear-gradient(270deg, rgb(244,73,37) 0%, rgb(83,91,240) 55%)”][vc_accordion_tab title=”در حال توسعه برنامه های اصلی” tab_id=”lqd-1616775278450-922d6efc-0c32″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(48, 58, 69)” fs=”text_small:15px” lh=”text_small:1.6em” margin=”left_all:16%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس شروع و به پایان می رسد.[/ld_simple_heading][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”هویت و استراتژی منحصر به فرد برند” tab_id=”lqd-1616775605858-e16435da-5c41″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(48, 58, 69)” fs=”text_small:15px” lh=”text_small:1.6em” margin=”left_all:16%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس شروع و به پایان می رسد.[/ld_simple_heading][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”محصولات دیجیتال” tab_id=”lqd-1616775637030-4b6996c0-befd”][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(48, 58, 69)” fs=”text_small:15px” lh=”text_small:1.6em” margin=”left_all:16%25″]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس شروع و به پایان می رسد.[/ld_simple_heading][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-md-6″][ld_images_group_element img_size=”75%” enable_image_shadow=”yes” shadow_style=”custom” enable_hover3d=”yes” enable_roudness=”yes” image_roudness=”6″ image=”12225″ shape_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2220px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2250px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.16)%22%7D%5D”][ld_button style=”btn-solid” title=”چگونه کار می کند” link_type=”lightbox” shape=”circle” border=”border-none” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” i_type=”linea” i_position=”left” i_add_icon=”true” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”13px” i_margin_right=”18px” color=”rgba(0, 0, 0, 0.15)” hover_color=”rgb(255, 255, 255)” text_color=”rgb(255, 255, 255)” htext_color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”text_medium:20px|text_small:18px” fw=”text_small:500″ el_class=”backdrop-blur” lh=”text_small:1.1em” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWaSvMAl4zPw|||”][/ld_images_group_element][/vc_column][vc_column][ld_spacer height=”72px”][/vc_column][vc_column custom_border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1606899691951{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;}” responsive_css=”border_top_medium:1px|border_right_medium:1px|border_bottom_medium:1px|border_left_medium:1px”][ld_process_box_container template=”style05″][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”در 2 دقیقه Hub را نصب کنید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(52, 52, 52)” bg_shape=”rgb(244, 244, 247)” hover_icon_color=”rgb(0, 0, 0)”][/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”نسخه ی نمایشی را وارد کنید” fs=”16px” ls=”0px” bg_shape=”rgb(244, 244, 247)” hover_icon_color=”rgb(0, 0, 0)” title_color=”rgb(52, 52, 52)”][/ld_process_box][ld_process_box use_custom_fonts_title=”true” title=”وب سایت خود را راه اندازی کنید” fs=”16px” ls=”0px” title_color=”rgb(52, 52, 52)” bg_shape=”rgb(244, 244, 247)” hover_icon_color=”rgb(0, 0, 0)”][/ld_process_box][/ld_process_box_container][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” parallax=”enable_parallax” bg_position=”center bottom” enable_overlay=”yes” css=”.vc_custom_1616079523760{padding-top: 80px !important;padding-bottom: 80px !important;background: #566375 url(https://originalhub.liquid-themes.com/wp-content/uploads/2021/03/bg-2@2x-1.jpg?id=11673);background-position:center;background-repeat:-repeat;background-size:cover;}” el_id=”testimonials” responsive_css=”margin_top_medium:50px” overlay_bg=”rgba(0, 0, 0, 0.42)”][vc_column align=”text-center” offset=”vc_col-lg-offset-3 vc_col-lg-6 vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ css=”.vc_custom_1616782325764{margin-bottom: 30px !important;}” responsive_align=”text-center” responsive_css=”margin_bottom_medium:35px”][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_large:0.22em” fs=”text_large:46px|text_small:36px” color=”rgb(255, 255, 255)” fw=”text_small:700″]از مشتریان معتمد بشنوید[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-3 vc_col-lg-6 vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navhalign=”carousel-nav-center” navslidernumberstoarrows=”yes” mobile_dots_bottom_offset_outside=”1em” controllingcarousels=”#testi-avatars” nav_arrow_color=”rgba(255, 255, 255, 0.67)” nav_arrow_numbers=”rgba(255, 255, 255, 0.68)” mobile_dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.4)” mobile_dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1595409008538-bcffd2a0-f15f”][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” color=”rgba(255, 255, 255, 0.71)” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1.25em”]هاب با به حداکثر رساندن نوآوری ، از ظرفیت های تجاری ما استفاده کرد. هاب به رایانه های تجاری و فناوری شما امکان ذخیره و تجزیه و تحلیل را می دهد. ما به لطف Hub بسیار خوشحالیم![/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_small:0px”]الکس پوآرود[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1em”]کاربر هاب[/ld_simple_heading][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1617800928314-073eca73-03e4″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” color=”rgba(255, 255, 255, 0.71)” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1.25em”]هاب با به حداکثر رساندن نوآوری ، از ظرفیت های تجاری ما استفاده کرد. هاب به رایانه های تجاری و فناوری شما امکان ذخیره و تجزیه و تحلیل را می دهد. ما به لطف Hub بسیار خوشحالیم![/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_small:0px”]الکس پوآرود[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1em”]کاربر هاب[/ld_simple_heading][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1617800923306-df75a2ad-4564″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.45em” color=”rgba(255, 255, 255, 0.71)” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1.25em”]هاب با به حداکثر رساندن نوآوری ، از ظرفیت های تجاری ما استفاده کرد. هاب به رایانه های تجاری و فناوری شما امکان ذخیره و تجزیه و تحلیل را می دهد. ما به لطف Hub بسیار خوشحالیم![/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_small:0px”]الکس پوآرود[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” alignment=”text-center” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” fs=”text_small:12px” ls=”text_small:0.1em” margin=”bottom_large:2em|bottom_small:1em”]کاربر هاب[/ld_simple_heading][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1618073972841{border-bottom-width: 1px !important;padding-top: 45px !important;padding-bottom: 35px !important;border-bottom-color: #efefef !important;border-bottom-style: solid !important;}” responsive_css=”margin_bottom_medium:65px”][vc_column css=”.vc_custom_1617184845083{margin-bottom: 30px !important;}” offset=”vc_col-md-3″ responsive_align=”text-center text-md-left” responsive_css=”margin_bottom_medium:0px”][ld_simple_heading tag=”h6″ transform=”uppercase” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” fs=”text_small:13px” ls=”text_small:0.1em”]مورد اعتماد برندهای جهانی است[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-offset-1 vc_col-md-8″][ld_carousel_tab columns=”md:5|sm:4|xs:3|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ groupcells=”no” wraparound=”yes” equalheightcells=”yes” middlealigncontent=”yes”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1617184720396-7f812ad4-5abb”][vc_single_image image=”11382″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1621004602972{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1617184752252-28c594e2-1e0c”][vc_single_image image=”11378″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1621004623690{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1617184720592-0a299d2a-9e05″][vc_single_image image=”11380″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1621004746013{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1617184811392-a1b0b893-79aa”][vc_single_image image=”11379″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1621004616458{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1617184755874-c98b57b1-7387″][vc_single_image image=”11381″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1621004782959{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” bg_position=”custom” css=”.vc_custom_1618942154726{padding-top: 65px !important;padding-bottom: 30px !important;background-image: url(https://originalhub.liquid-themes.com/wp-content/uploads/2021/03/gl1.png?id=12236) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:20px|padding_bottom_medium:100px” bg_pos_h=”50%” bg_pos_v=”-80px” el_id=”blog”][vc_column width=”1/2″][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:40px|text_small:32px” margin=”bottom_small:0px” fw=”text_small:500″]آخرین پست ها[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-5″][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_small:17px” margin=”top_large:5px|bottom_small:0px” lh=”text_small:1.64em”]خدمات طراحی ما با بهترین استراتژی تجربه در کلاس که برندها را می سازد آغاز و پایان می یابد.[/ld_simple_heading][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1618941287293{padding-top: 40px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:60px”][ld_blog style=”style06-alt” grid_columns=”3″ meta_type=”cats” post_type=”post” posts_per_page=”3″ columns_gap=”30″ bottom_gap=”30″ filter_id=”lqd-1588852304002-aa9ed0ce-6ecf” unique_id=”1588852304002-ce055b4b-b4fb” hover_title_color=”rgb(0, 0, 0)” title_size=”20px” post_excerpt_length=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row parallax=”enable_parallax” row_scale_bg_onhover=”yes” bg_position=”center center” enable_gradient=”yes” enable_overlay=”yes” css=”.vc_custom_1618984136490{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 70px !important;background-image: url(https://originalhub.liquid-themes.com/wp-content/uploads/2021/03/bg-2@2x-2.jpg?id=12230) !important;background-position: center;background-repeat: no-repeat;background-size:cover;}” gradient_bg=”rgb(46, 58, 82)” hover_overlay_bg=”rgba(0, 0, 0, 0.15)”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” offset=”vc_col-md-offset-2 vc_col-md-8″ responsive_align=”text-center” ca_duration=”1600″ ca_delay=”200″ ca_init_translate_y=”35″ responsive_css=”padding_right_large:10%25|padding_left_large:10%25″][ld_simple_heading use_custom_fonts_title=”true” enable_fit=”true” color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_large:74px|text_medium:64px|text_small:48px” lh=”text_small:0.95em” margin=”bottom_large:0.25em” compressor=”0.75″ minfontsize=”38″]امروز یک سایت خیره کننده بسازید.[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgba(255, 255, 255, 0.8)” fs=”text_small:18px” lh=”text_small:1.27em” margin=”bottom_small:1.5em” padding=”right_small:3%25|left_small:3%25″]ما با ایجاد هویت نام تجاری ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی که به وضوح ارتباط برقرار می کنند ، به مشتریان خود کمک می کنیم تا به موفقیت برسند.[/ld_simple_heading][ld_button style=”btn-default” title=”به انجمن ما بپیوندید” shape=”circle” border=”border-thicker” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch-change btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” title_secondary=”خرید از راست چین” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-custom-size” i_add_icon=”true” css=”.vc_custom_1627562404324{margin-bottom: 15px !important;}” color=”rgb(255, 255, 255)” lh=”text_small:1.3em” fs=”text_small:17px” hover_color=”rgb(255, 255, 255)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”7px” i_shape_custom_size=”21px” i_margin_left=”12px” i_color=”rgb(0, 0, 0)” i_fill_color=”rgb(255, 255, 255)” i_hcolor=”rgb(255, 255, 255)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)” fw=”text_small:500″ htext_color=”rgb(0, 0, 0)” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.rtl-theme.com%2Fhub-wordpress-theme%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.