پرش لینک ها

[vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1617304062920{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1618234753107{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(59, 59, 59)” fs=”text_large:81px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:0px”]آیکون های زیبا[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:81px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:0px” gradient=”linear-gradient(90deg, rgba(122, 116, 194, 0.85) 0%, rgba(80, 155, 194, 0.85) 100%)” highlight_color=”rgba(214, 211, 255, 0.85)”]شبکه های اجتماعی[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-5 vc_col-md-6 vc_hidden-xs” css=”.vc_custom_1617304283911{margin-bottom: 30px !important;}” responsive_css=”padding_left_large:0px|padding_left_medium:45px”][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(121, 121, 121)” fs=”text_small:19px” lh=”text_small:1.2em” fw=”text_small:500″]با المان هایی به سبک قدیمی خداحافظی کنید! هاب تعداد زیادی المان شامل عناصر مدرن و سنتی را به کار می گیرد تا شما ایده های خود را با یک ویرایشگر زنده، پیاده سازی کنید. وب سایت خود را بدون نیاز به کدنویسی ایجاد، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” disable_element=”yes” css=”.vc_custom_1619073776133{padding-top: 75px !important;padding-bottom: 75px !important;}”][vc_column][ld_fancy_heading tag=”h2″ alignment=”text-center” margin=”bottom_all:40px”]اینستاگرام[/ld_fancy_heading][ld_instagram limit=”5″ images_per_row=”5″ columns_gap=”” stretch=”yes” show_button=”yes” ib_style=”btn-solid” ib_title=”در اینستاگرام دنبال کنید” ib_shape=”round” ib_border=”border-none” ib_link=”url:%23|||” ib_color=”rgb(255, 255, 255)” ib_text_color=”rgb(0, 0, 0)”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” css=”.vc_custom_1619073790119{padding-top: 75px !important;padding-bottom: 75px !important;}”][vc_column][ld_instagram limit=”4″ images_per_row=”4″ columns_gap=”4″ stretch=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” css=”.vc_custom_1619073802551{padding-top: 75px !important;padding-bottom: 75px !important;}”][vc_column][ld_instagram limit=”5″ images_per_row=”5″ columns_gap=”8″ stretch=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ css=”.vc_custom_1539942404419{margin-top: 50px !important;padding-top: 50px !important;padding-bottom: 30px !important;}” ca_duration=”1200″ ca_delay=”150″ ca_init_translate_y=”51″][vc_column width=”1/2″ align=”text-left” responsive_align=”text-right”][ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_all:40px”]آیکون های اجتماعی دایره ای[/ld_fancy_heading][ld_social_icons style=”branded” shape=”circle” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-instagram%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-skype%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”][ld_spacer height=”30px” sm_height=”10px” md_height=”10px” lg_height=”30px”][ld_social_icons style=”branded” size=”social-icon-md” shape=”circle” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-instagram%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-skype%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”][ld_spacer height=”30px” sm_height=”10px” md_height=”10px” lg_height=”30px”][ld_social_icons style=”branded” size=”social-icon-lg” shape=”circle” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-instagram%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-skype%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_all:40px”]آیکون های اجتماعی مربعی[/ld_fancy_heading][ld_social_icons style=”branded” shape=”square” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-instagram%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-skype%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”][ld_spacer height=”30px” sm_height=”10px” md_height=”10px” lg_height=”30px”][ld_social_icons style=”branded” size=”social-icon-md” shape=”square” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-instagram%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-skype%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”][ld_spacer height=”30px” sm_height=”10px” md_height=”10px” lg_height=”30px”][ld_social_icons style=”branded” size=”social-icon-lg” shape=”square” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-instagram%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-skype%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1539943231467{margin-top: 70px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_all:40px”]آیکون های اجتماعی متفرقه[/ld_fancy_heading][ld_social_icons style=”” size=”social-icon-md” shape=”round” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-behance%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-deviantart%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-paypal%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-medium%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-slack%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitch%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” custom_size=”48px” bg_color=”rgb(20, 32, 44)” hbg_color=”rgb(114, 123, 131)”][ld_spacer height=”30px” sm_height=”10px” md_height=”10px” lg_height=”30px”][ld_social_icons style=”branded-text” size=”social-icon-lg” orientation=”social-icon-vertical” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-instagram%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1539943251752{margin-top: 70px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_all:40px”]توییت تکی[/ld_fancy_heading][ld_tweet enable_icon=”yes” tweet=”https://twitter.com/Mr_Alidoosti/status/1403007729543823372″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606810050027{padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column][ld_fancy_heading tag=”h2″ margin=”bottom_all:40px”]استایل های متفرقه[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ld_social_icons style=”” size=”social-icon-md” shape=”round” border=”social-icon-border-2″ identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-pinterest-p%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-slack%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” primary_color=”rgb(0, 0, 0)” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” border_color=”rgb(192, 192, 192)” hover_color=”rgb(26, 228, 169)” hbg_color=”rgb(0, 0, 0)” hborder_color=”rgb(0, 0, 0)” font_size=”52px” custom_size=”32px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ld_social_icons style=”” size=”social-icon-md” shape=”circle” border=”social-icon-border-2″ identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” primary_color=”rgb(0, 0, 0)” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” border_color=”rgb(231, 231, 231)” hover_color=”rgb(255, 255, 255)” hbg_color=”rgb(0, 0, 0)” hborder_color=”rgb(0, 0, 0)” font_size=”18px” custom_size=”54px”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][ld_social_icons style=”branded-text” size=”social-icon-lg” identities=”%5B%7B%22network%22%3A%22fa-facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22network%22%3A%22fa-youtube%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%7D%5D” primary_color=”#ffffff”][/vc_column][/vc_row]

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.