پرش لینک ها

[vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1617289192424{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1618220144864{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(59, 59, 59)” fs=”text_large:81px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:10px”]همه چیز را[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:81px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:0px” gradient=”linear-gradient(90deg, rgba(122, 116, 194, 0.85) 0%, rgba(80, 155, 194, 0.85) 100%)” highlight_color=”rgba(214, 211, 255, 0.85)”]کاروسل کنید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-5 vc_col-md-6 vc_hidden-xs” css=”.vc_custom_1617289129778{margin-bottom: 30px !important;}” responsive_css=”padding_left_large:0px|padding_left_medium:45px”][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(121, 121, 121)” fs=”text_small:19px” lh=”text_small:1.2em” fw=”text_small:500″]آیا طرفدار کاروسل هستید؟ ما شما را تحت پوشش قرار دادیم هاب تعداد زیادی المان شامل عناصر مدرن و سنتی را به کار می گیرد تا شما ایده های خود را با یک ویرایشگر زنده، پیاده سازی کنید. وب سایت خود را بدون نیاز به کدنویسی ایجاد، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column align=”text-center” responsive_align=”text-center”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gap=”0″ css=”.vc_custom_1628089010736{padding-bottom: 50px !important;}” el_class=”overfh”][vc_column][ld_carousel_tab columns=”md:1.75|sm:1.5|xs:1.15|spacing_xs:2%25″ inactiv_opacity=”1″ shadow=”carousel-shadow-all” cellalign=”center” pagenationdots=”yes” wraparound=”yes” dots_bottom_offset=”50px” dots_style=”carousel-dots-style3″ mobile_dots_bottom_offset_outside=”-20px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721493235-03932d54-a061″][vc_single_image image=”8546″ css=”.vc_custom_1606727288857{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723037906-e161ad8f-d674″][vc_single_image image=”8548″ css=”.vc_custom_1606727304663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723038152-80f6d999-5ea1″][vc_single_image image=”8547″ css=”.vc_custom_1606727313484{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1574850747408{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column align=”text-center” responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]حلقه کاروسل[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-offset-1 vc_col-md-10″][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ cellalign=”center” prevnextbuttons=”yes” pagenationdots=”yes” wraparound=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navfill=”carousel-nav-solid” navshape=”carousel-nav-circle” navshadow=”carousel-nav-shadowed-onhover” navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” dots_right_offset=”0″ dots_bottom_offset=”0″ dots_left_offset=”0″ dots_style=”carousel-dots-style3″ prevoffset=”25px” nextoffset=”25px” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” nav_arrow_color_hover=”rgb(16, 12, 15)” nav_bg_color=”rgb(16, 12, 15)” nav_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721498482-91b3e319-990e”][vc_single_image image=”8546″][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723059309-4f95a989-b4c5″][vc_single_image image=”8548″][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723059513-0751dc25-dcee”][vc_single_image image=”8547″ css=”.vc_custom_1606730848525{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1628088722008{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #ffffff !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:100px” el_class=”overfh”][vc_column offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-9″][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]کشش به پهلو[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-9″][ld_carousel_tab columns=”xs:1.5|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ cellalign=”right” fullwidthside=”yes”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721505588-229baf9a-f627″][vc_single_image image=”8549″][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723073533-ec038073-7947″][vc_single_image image=”8554″][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723074635-a850416c-14a8″][vc_single_image image=”8553″][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723075456-2679076b-01c5″][vc_single_image image=”8549″][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723076194-c62225f4-9125″][vc_single_image image=”8552″][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723077075-02a67589-ebb9″][vc_single_image image=”8550″][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gap=”0″ css=”.vc_custom_1574924184884{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column align=”text-center” responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]آیتم های کاروسل را متحرک کنید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column][ld_carousel_tab columns=”md:5|sm:3|xs:2|spacing_xs:1%25″ inactiv_opacity=”1″ shadow=”carousel-shadow-all” enable_item_animation=”yes” cellalign=”center” wraparound=”yes” mobile_dots_bottom_offset_outside=”-30px” pf_init_scale_x=”0.8″ pf_init_scale_y=”0.8″ pf_init_scale_z=”1″ pf_init_opacity=”0″ pf_an_scale_x=”1″ pf_an_scale_y=”1″ pf_an_scale_z=”1″ pf_an_opacity=”1″ pf_duration=”1800″ pf_delay=”180″ pf_init_translate_y=”30″][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721514302-cb84cf0d-99ac”][vc_single_image image=”8549″ css=”.vc_custom_1606729029108{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723097942-4a9d7b3c-759a”][vc_single_image image=”8554″ css=”.vc_custom_1606729013299{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723098149-136ab844-72b1″][vc_single_image image=”8549″ css=”.vc_custom_1606729005071{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723098343-bc3cd9fa-b33d”][vc_single_image image=”8553″ css=”.vc_custom_1606729020726{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723098581-bf8f0a46-f50b”][vc_single_image image=”8552″ css=”.vc_custom_1606729036501{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723100417-e5cbb4e1-b324″][vc_single_image image=”8550″ css=”.vc_custom_1606729049057{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” gap=”0″ css=”.vc_custom_1574924190512{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-color: #ffffff !important;}”][vc_column align=”text-center” responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]طرفین را محو کنید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column][ld_carousel_tab columns=”md:5|sm:3|xs:2|spacing_xs:1%25″ inactiv_opacity=”1″ shadow=”carousel-shadow-all” cellalign=”center” fadesides=”lqd-fade-sides” wraparound=”yes” mobile_dots_bottom_offset_outside=”-30px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721527029-0c5f4f6b-65b2″][vc_single_image image=”8554″ css=”.vc_custom_1606729149189{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723119792-c34c1508-c46e”][vc_single_image image=”8549″ css=”.vc_custom_1606729069611{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723119981-8ef5668a-18d1″][vc_single_image image=”8553″ css=”.vc_custom_1606729157450{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723120179-1e73c04a-9a9e”][vc_single_image image=”8549″ css=”.vc_custom_1606729168343{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723120363-1aba55e7-df85″][vc_single_image image=”8552″ css=”.vc_custom_1606729186932{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723120551-9763b9d4-c1f7″][vc_single_image image=”8550″ css=”.vc_custom_1606729203929{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” bg_position=”custom” css=”.vc_custom_1606731077922{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;background-image: url(https://originalhub.liquid-themes.com/wp-content/uploads/2019/11/svg-2.svg?id=4194) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” bg_pos_h=”-250px” bg_pos_v=”50%” responsive_css=”padding_top_medium:110px|padding_bottom_medium:110px”][vc_column align=”text-center” css=”.vc_custom_1574924209417{margin-bottom: 35px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]کاروسل متصل[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”5/6″ offset=”vc_col-md-4 vc_col-sm-offset-1″ responsive_css=”padding_right_medium:30px”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ el_id=”testi-avatar-carousel”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721631131-06c047d5-bdf0″][vc_single_image image=”4189″][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723142319-98e0eee7-6041″][vc_single_image image=”4189″ style=”vc_box_shadow” css=”.vc_custom_1606729236392{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723143589-b014f7ee-a8eb”][vc_single_image image=”4189″][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][ld_images_group_container parallax=”yes” scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ absolute_pos=”yes” translate_from_y=”60″ translate_to_y=”-50″ position=”top_small:-135px|right_small:-130px”][ld_images_group_element image=”4195″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-offset-1 vc_col-md-6″ responsive_css=”padding_right_medium:15%25″][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navfill=”carousel-nav-solid” navshape=”carousel-nav-circle” navshadow=”carousel-nav-shadowed-onhover” nav_arrow_color=”rgb(0, 36, 88)” nav_arrow_color_hover=”rgb(255, 255, 255)” nav_bg_color=”rgb(234, 239, 240)” nav_bg_hcolor=”rgb(0, 36, 88)” navoffset=”left: 15px” controllingcarousels=”#testi-avatar-carousel”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721619822-8966d86f-a87a”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1.85em” fs=”text_small:19px”]بیش از 6000 هزار فرد خوشحال[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:24px” lh=”text_small:37px” padding=”left_large:6.5%25″ margin=”bottom_small:1.15em” color=”rgb(56, 62, 75)”]من فکر می کنم هاب بهترین قالب است که امسال دیده ام. قالبی با طراحی شگفت انگیز، سفارشی سازی آسان و کیفیت عالی طراحی.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h5″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:18px” padding=”right_large:6.5%25″ margin=”bottom_small:1.75em” color=”rgba(41, 47, 54, 0.45)”]آقای مستر ، ارائه دهنده قالب[/ld_fancy_heading][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606723179262-7a4b59b9-9ba7″][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1.85em” fs=”text_small:19px”]به جمع افراد خوشحال بپیوند[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:24px” lh=”text_small:37px” padding=”left_large:6.5%25″ margin=”bottom_small:1.15em” color=”rgb(56, 62, 75)”]من فکر می کنم هاب بهترین قالب است که امسال دیده ام. قالبی با طراحی شگفت انگیز، سفارشی سازی آسان و کیفیت عالی طراحی.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h5″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:18px” padding=”right_large:6.5%25″ margin=”bottom_small:1.75em” color=”rgba(41, 47, 54, 0.45)”]آقای مستر ، ارائه دهنده قالب[/ld_fancy_heading][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606723178656-10b42672-2adc”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1.85em” fs=”text_small:19px”]به جمع افراد خوشحال بپیوند[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:24px” lh=”text_small:37px” padding=”left_large:6.5%25″ margin=”bottom_small:1.15em” color=”rgb(56, 62, 75)”]من فکر می کنم هاب بهترین قالب است که امسال دیده ام. قالبی با طراحی شگفت انگیز، سفارشی سازی آسان و کیفیت عالی طراحی.[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h5″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” fs=”text_small:18px” padding=”right_large:6.5%25″ margin=”bottom_small:1.75em” color=”rgba(41, 47, 54, 0.45)”]آقای مستر ، ارائه دهنده قالب[/ld_fancy_heading][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1574839768374{padding-top: 150px !important;padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]6 فلش ناوبری از پیش ساخته شده[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574839786532{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”1″ navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”15px” nextoffset=”15px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721371342-9d62bbd8-f9bc”][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722586228-b4b6b666-30e5″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722590301-be8720f2-013d”][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574839792226{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”2″ navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”15px” nextoffset=”15px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721292296-57aa58dd-7d59″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722601109-3a8c02e3-8fb4″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722605131-b24224b8-3b8e”][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574839799572{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”3″ navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”15px” nextoffset=”15px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721378431-90503f10-c9ef”][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722637876-901342af-f394″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722642406-cc715c7e-ad35″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574839813477{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”4″ navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”15px” nextoffset=”15px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721366339-2a352415-f825″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722651437-4dc7472d-3bef”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722655929-52578c35-ea0f”][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574839813477{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”5″ navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”15px” nextoffset=”15px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606724085760-a87b908a-0ce5″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606724085762-cfb291a7-09b7″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606724085765-fa10cb0e-5294″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574839813477{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”15px” nextoffset=”15px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606724199458-a645f84c-ad13″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606724199461-bcb981ef-f36f”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606724199464-c9b90418-4899″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1574844982490{margin-top: 35px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]یا از آیکون های سفارشی استفاده کنید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”custom” navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”15px” nextoffset=”15px” prev=”#E-8_JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIyZmElMjBmYS1hbmdsZS1sZWZ0JTVDJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRQ==” next=”#E-8_JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIyZmElMjBmYS1hbmdsZS1yaWdodCU1QyUyMiUzRSUzQyUyRmklM0U=”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721390463-a991cf88-c33e”][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722664813-7c846061-a0f8″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722665183-e4ca9ef5-93d8″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”custom” navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”15px” nextoffset=”15px” prev=”#E-8_JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIybHFkLWljbi1lc3MlMjBpY29uLWlvbi1jYXJldC1iYWNrJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRQ==” next=”#E-8_JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTVDJTIybHFkLWljbi1lc3MlMjBpY29uLWlvbi1jYXJldC1mb3J3YXJkJTVDJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRQ==”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721383052-8a722205-9154″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722675062-c1c138b8-851a”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722675279-74ef1297-a161″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1574844987695{margin-top: 60px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]اشکال ، اندازه ها و پر کردن ناوبری[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574844495531{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-sm” navfill=”carousel-nav-solid” navshape=”carousel-nav-square” navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” prevoffset=”25px” nextoffset=”25px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721404598-34d2ffad-3f7e”][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722687743-6822cb22-20bd”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722687958-20477384-a4e5″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574844501246{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navfill=”carousel-nav-bordered” navshape=”carousel-nav-circle” navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”25px” nextoffset=”25px” nav_border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.3)” nav_border_hcolor=”rgb(241, 175, 54)” nav_bg_hcolor=”rgb(241, 175, 54)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721395181-5e5898cd-56e3″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722698738-2fe82bd9-b4cc”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722698949-51962d70-7033″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1574845031496{margin-top: 60px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]موقعیت یابی[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574845046188{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navfill=”carousel-nav-bordered” navshape=”carousel-nav-circle” navhalign=”carousel-nav-center” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-bottom” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” prevoffset=”25px” nextoffset=”25px” nav_border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.3)” nav_border_hcolor=”rgb(241, 175, 54)” nav_bg_hcolor=”rgb(241, 175, 54)” navoffset=”bottom: 85px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721419377-e4f4a703-66f7″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722710355-3668bb21-f4ce”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722710581-0d792a39-d81b”][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574845055495{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navfill=”carousel-nav-bordered” navshape=”carousel-nav-circle” navhalign=”carousel-nav-right” navfloated=”carousel-nav-floated” navvalign=”carousel-nav-middle” navdirection=”carousel-nav-vertical” nav_arrow_color=”rgb(255, 255, 255)” nav_border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.3)” nav_border_hcolor=”rgb(241, 175, 54)” nav_bg_hcolor=”rgb(241, 175, 54)” navoffset=”right: 25px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721409596-c5926375-59d8″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722721393-3f3c7abf-cf17″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722721609-6e74d10c-6916″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574845455569{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navfill=”carousel-nav-bordered” navshape=”carousel-nav-circle” navoffset=”bottom: -25px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721431562-86679703-1cfa”][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722732462-00c44f94-1349″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722732672-ea12d36a-10d3″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574845465055{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ prevnextbuttons=”yes” navarrow=”6″ navsize=”carousel-nav-lg” navfill=”carousel-nav-bordered” navshape=”carousel-nav-circle” navhalign=”carousel-nav-center” navline=”carousel-nav-dot-between” navoffset=”bottom: -25px”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721437323-2f45555d-8fc3″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722733317-761c137c-a38a”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722733522-9a07bb56-4e38″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1574844195204{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]استایل نقطه ها[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574841057003{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_right_offset=”0″ dots_bottom_offset=”25px” dots_left_offset=”0″ dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721446544-a9231d99-0ed5″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722753222-30ead399-9b14″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722753428-03a3d153-3d84″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574841065000{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_right_offset=”0″ dots_bottom_offset=”25px” dots_left_offset=”0″ dots_style=”carousel-dots-style2″ dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721424260-30ae40a3-0b9f”][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722754035-c2beada1-05c7″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722754266-f53b26f7-e81f”][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574841071507{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_right_offset=”0″ dots_bottom_offset=”25px” dots_left_offset=”0″ dots_style=”carousel-dots-style3″ dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721451381-660cdbcc-57d0″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722925320-4c3ba018-fc51″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722925545-70ebdd62-d3cc”][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574841071507{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_right_offset=”0″ dots_bottom_offset=”25px” dots_left_offset=”0″ dots_style=”carousel-dots-style4″ dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606724798978-18a6c6ee-1cc4″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606724798982-e87de863-1fc0″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606724798985-93836338-1673″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1574841846502{margin-top: 60px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]تراز بندی نقطه ها[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574841873231{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” align_dots=”carousel-dots-left” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_right_offset=”0″ dots_bottom_offset=”25px” dots_left_offset=”0″ dots_style=”carousel-dots-style3″ size_dots=”carousel-dots-lg” dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721465746-335473a4-8de6″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722939507-d9142c14-a7f7″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722939710-ad0de2b8-2ac5″][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574841878883{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” align_dots=”carousel-dots-right” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_right_offset=”0″ dots_bottom_offset=”25px” dots_left_offset=”0″ dots_style=”carousel-dots-style3″ size_dots=”carousel-dots-lg” dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721469573-18146646-2fee”][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722949484-14a35748-1a6e”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722949700-5f715123-6299″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1574842073489{margin-top: 60px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]جهت گیری نقطه ها[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574842103175{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” align_dots=”carousel-dots-left” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_orientation=”carousel-dots-vertical” dots_top_offset=”” dots_right_offset=”” dots_bottom_offset=”” dots_left_offset=”” dots_style=”carousel-dots-style3″ size_dots=”carousel-dots-lg” dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721474266-85a8b4c7-3145″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722962466-8b4ab05f-6e87″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722962673-bc470580-c95a”][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574842957297{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” align_dots=”carousel-dots-right” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_orientation=”carousel-dots-vertical” dots_vertical_align=”carousel-dots-middle” dots_top_offset=”” dots_right_offset=”” dots_bottom_offset=”” dots_left_offset=”” dots_style=”carousel-dots-style3″ size_dots=”carousel-dots-lg” dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721459165-afa6628f-afb6″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722963558-5885f855-f054″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606722963764-1d74f3b5-0281″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1574844081766{margin-top: 60px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” margin=”bottom_small:1em” fs=”text_medium:42px|text_small:35px”]شاخص اعداد[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574844135698{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” dots_type=”numbers” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_right_offset=”20px” dots_bottom_offset=”20px” dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.75)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1606721480454-39ad6b7a-0c4c”][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723027447-e4d6a811-a13c”][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1606723027644-b7ecc160-f012″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1574844135698{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_carousel_tab columns=”xs:1|spacing_xs:0px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” dots_type=”numbers” number_style=”line” dots_position=”carousel-dots-inside” dots_right_offset=”20px” dots_bottom_offset=”30px” dots_bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.75)” dots_bg_hcolor=”rgb(255, 255, 255)”][ld_carousel_section title=”Carousel Item” tab_id=”lqd-1614941602430-c917a523-54b5″][vc_single_image image=”8536″ css=”.vc_custom_1574839663708{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1614941602434-6a34f209-fe95″][vc_single_image image=”8535″ css=”.vc_custom_1574839667027{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][ld_carousel_section title=”Tab” tab_id=”lqd-1614941602438-b7ea567a-0735″][vc_single_image image=”8538″ css=”.vc_custom_1574840066663{margin-bottom: 0px !important;}”][/ld_carousel_section][/ld_carousel_tab][/vc_column][/vc_row]

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.