پرش لینک ها

[vc_row content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1617288817472{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1618220112364{margin-bottom: 30px !important;}”][ld_fancy_heading tag=”h2″ use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(59, 59, 59)” fs=”text_large:81px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:10px”]اقیانوس[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”h2″ highlight_reset_onhover=”lqd-highlight-reset-onhover” use_custom_fonts_title=”true” fs=”text_large:81px|text_medium:54px” lh=”text_small:1em” margin=”bottom_small:0px” gradient=”linear-gradient(90deg, rgba(122, 116, 194, 0.85) 0%, rgba(80, 155, 194, 0.85) 100%)” highlight_color=”rgba(214, 211, 255, 0.85)”]دکمه ها.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-5 vc_col-md-6 vc_hidden-xs” css=”.vc_custom_1617288826059{margin-bottom: 30px !important;}” responsive_css=”padding_left_large:0px|padding_left_medium:45px”][ld_fancy_heading tag=”p” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(121, 121, 121)” fs=”text_small:19px” lh=”text_small:1.2em” fw=”text_small:500″]با المان هایی به سبک قدیمی خداحافظی کنید! هاب تعداد زیادی المان شامل عناصر مدرن و سنتی را به کار می گیرد تا شما ایده های خود را با یک ویرایشگر زنده، پیاده سازی کنید. وب سایت خود را بدون نیاز به کدنویسی ایجاد، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][ld_button style=”btn-default” title=”دریافت اپلیکیشن” transformation=”text-uppercase” link_type=”scroll_to_section” shape=”circle” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” i_type=”fontawesome” i_add_icon=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” hover_color=”rgb(0, 0, 0)” htext_color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:13px” fw=”text_small:700″ ls=”text_small:0.05em” i_icon_fontawesome=”fab fa-apple” i_size=”23px” i_margin_right=”0.85em” css=”.vc_custom_1650184235821{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” lh=”text_small:2.5em”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ld_button style=”btn-default” title=”الان بخرید” transformation=”text-uppercase” link_type=”scroll_to_section” shape=”circle” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-x” i_type=”linea” i_add_icon=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” hover_color=”rgb(0, 0, 0)” htext_color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:13px” fw=”text_small:700″ ls=”text_small:0.05em” i_size=”23px” i_margin_right=”0.85em” css=”.vc_custom_1650184246345{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” lh=”text_small:2.5em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ld-cart”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ld_button style=”btn-default” title=”جزئیات بیشتر” transformation=”text-uppercase” link_type=”scroll_to_section” shape=”circle” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-x” i_type=”linea” i_add_icon=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” hover_color=”rgb(0, 0, 0)” htext_color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:13px” fw=”text_small:700″ ls=”text_small:0.05em” i_size=”23px” i_margin_right=”0.85em” css=”.vc_custom_1650184260302{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” lh=”text_small:2.5em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-eye”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ld_button style=”btn-default” title=”ورود” transformation=”text-uppercase” link_type=”scroll_to_section” shape=”circle” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” i_type=”linea” i_position=”left” i_add_icon=”true” color=”rgb(0, 0, 0)” hover_color=”rgb(0, 0, 0)” htext_color=”rgb(255, 255, 255)” fs=”text_small:13px” fw=”text_small:700″ ls=”text_small:0.05em” css=”.vc_custom_1650184272489{padding-right: 0.75em !important;padding-left: 0.75em !important;}” lh=”text_small:2.5em” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-user”][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_gradient=”yes” css=”.vc_custom_1614512770042{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #020202 !important;}” responsive_css=”margin_top_medium:150px|padding_top_medium:250px|padding_bottom_medium:200px” gradient_bg=”linear-gradient(0deg, rgb(28, 28, 29) 0%, rgb(36, 39, 46) 99.36305732484077%)”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:0.05em” fw=”text_small:500″ fs=”text_small:68px” color=”rgb(255, 255, 255)”]دکمه ها[/ld_fancy_heading][ld_fancy_heading tag=”p” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1.5em” color=”rgba(255, 255, 255, 0.8)” fs=”text_small:20px” lh=”text_small:1.35em”]هاب سبک دکمه های مختلفی را ارائه می دهد. شکل ها، آیکون و رنگ های مختلف دکمه ها را انتخاب کنید.[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”600″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”36″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-solid” title=”بزن بریم” link_type=”scroll_to_section” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” border=”border-none” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(155, 225, 93)” color2=”rgb(0, 227, 174)” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2250px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-5px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(169%2C255%2C104%2C0.35)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row responsive_css=”padding_top_medium:150px|padding_bottom_medium:70px” css=”.vc_custom_1606493526425{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_css=”padding_right_medium:5%25|padding_left_medium:5%25″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]از هر رنگی استفاده کنید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”36″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه فانتزی” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625424857441{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه فانتزی” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(239, 8, 48)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625424872793{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه فانتزی” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(95, 116, 130)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625424879773{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه فانتزی” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(0, 0, 0)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625424886758{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row responsive_css=”padding_top_medium:70px|padding_bottom_medium:70px” css=”.vc_custom_1563359383442{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_css=”padding_right_medium:5%25|padding_left_medium:5%25″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]از هر زاویه ای استفاده کنید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”36″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” size=”btn-xlg” border=”border-thick” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625424929302{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” border=”border-thick” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625424936293{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thick” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625424943576{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”circle” size=”btn-xlg” border=”border-thick” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625424923410{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606493560428{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_css=”padding_right_medium:5%25|padding_left_medium:5%25″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]یکپارچه, خط بیرونی, زیرخط دار[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563349256945{margin-bottom: 50px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه یکپارچه” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(31, 254, 128)” hover_color=”rgb(10, 33, 20)” css=”.vc_custom_1625425319405{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(16, 62, 36)” htext_color=”rgb(255, 255, 255)”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه با خط بیرونی” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” border=”border-thick” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(8, 174, 234)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1628063328249{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-underlined” title=”دکمه زیرخط دار” border=”border-thick” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(8, 174, 234)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1625425356651{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” color2=”rgb(42, 245, 152)” fs=”text_small:18px” fw=”text_small:500″][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”500″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-naked” title=”شاید دکمه بسیار ساده دوست دارید؟” lightbox=”yes” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(242, 13, 48)” hover_color=”rgb(255, 0, 104)” css=”.vc_custom_1628063353497{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}” fs=”text_small:32px” fw=”text_small:500″ color2=”rgb(244, 10, 166)” ls=”text_small:-0.025em”][/vc_column][/vc_row][vc_row responsive_css=”padding_top_medium:70px|padding_bottom_medium:150px” css=”.vc_custom_1606493570864{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_css=”padding_right_medium:5%25|padding_left_medium:5%25″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]انیمیشن های هاور[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”36″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-default” title=”Liquid X” shape=”round” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-x” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”0.05em” lh=”1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1606493992073{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”Liquid X Alt” shape=”round” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-x-alt” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”0.05em” lh=”1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1606494002845{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”Liquid Y” shape=”round” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-y” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”0.05em” lh=”1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1606494013684{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”Liquid Y Alt” shape=”round” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-liquid-y-alt” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”0.05em” lh=”1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1606494024150{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”36″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-default” title=”Switch X” shape=”round” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-x” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”0.05em” lh=”1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1606493981669{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”Switch Y” shape=”round” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-switch btn-hover-txt-switch-y” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”0.05em” lh=”1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1606493970893{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”Marquee X” shape=”round” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-marquee btn-hover-txt-marquee-x” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”0.05em” lh=”1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1606493960679{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”Marquee Y” shape=”round” border=”border-thick” hover_txt_effect=”btn-hover-txt-marquee btn-hover-txt-marquee-y” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”0.05em” lh=”1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” hover_color=”rgb(31, 32, 37)” css=”.vc_custom_1606493946563{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606492472159{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #0a0a0a !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:150px|padding_bottom_medium:150px”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ offset=”vc_col-md-offset-3 vc_col-md-6″ responsive_css=”padding_right_medium:5%25|padding_left_medium:5%25″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1.1em” color=”rgb(255, 255, 255)”]گرادیانت زیبا[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563350650175{margin-bottom: 35px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه گرادیانت” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2238px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-4px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(133%2C255%2C189%2C0.55)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.8)%22%7D%5D” color=”rgb(133, 255, 189)” hover_color=”rgb(255, 250, 80)” css=”.vc_custom_1625425937027{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(11, 37, 23)” htext_color=”rgb(8, 20, 31)” color2=”rgb(255, 251, 125)”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه گرادیانت” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2238px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-4px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(250%2C112%2C154%2C0.54)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.8)%22%7D%5D” color=”rgb(250, 112, 154)” hover_color=”rgb(250, 112, 154)” css=”.vc_custom_1625425954910{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(255, 255, 255)” color2=”rgb(254, 225, 64)”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه گرادیانت” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2238px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-4px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(8%2C174%2C234%2C0.55)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.8)%22%7D%5D” color=”rgb(8, 174, 234)” hover_color=”rgb(42, 245, 152)” css=”.vc_custom_1625425969939{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(255, 255, 255)” htext_color=”rgb(8, 20, 31)” color2=”rgb(42, 245, 152)”][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563351972913{margin-bottom: 35px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه گرادیانت” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2238px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-7px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(133%2C255%2C189%2C0.55)%22%7D%5D” color=”rgb(133, 255, 189)” hover_color=”rgb(133, 255, 189)” css=”.vc_custom_1625425981279{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(133, 255, 189)” htext_color=”rgb(8, 20, 31)” color2=”rgb(255, 251, 125)” hover_color2=”rgb(255, 251, 125)”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه گرادیانت” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2238px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-7px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(250%2C112%2C154%2C0.55)%22%7D%5D” color=”rgb(250, 112, 154)” hover_color=”rgb(250, 112, 154)” css=”.vc_custom_1625425995976{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(250, 112, 154)” color2=”rgb(254, 225, 64)” hover_color2=”rgb(254, 225, 64)”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه گرادیانت” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%228px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2238px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-7px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(8%2C174%2C234%2C0.55)%22%7D%5D” color=”rgb(8, 174, 234)” hover_color=”rgb(8, 174, 234)” css=”.vc_custom_1625426009064{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(8, 174, 234)” htext_color=”rgb(8, 20, 31)” color2=”rgb(42, 245, 152)” hover_color2=”rgb(42, 245, 152)”][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”550″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563354097819{margin-bottom: 35px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-underlined” title=”دکمه گرادیانت” border=”border-thicker” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(133, 255, 189)” hover_color=”rgb(133, 255, 189)” css=”.vc_custom_1625426034076{margin-right: 30px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 30px !important;}” color2=”rgb(255, 251, 125)” hover_color2=”rgb(255, 251, 125)” h_b_color=”rgb(255, 255, 255)” h_b_color2=”rgb(255, 255, 255)”][ld_button style=”btn-underlined” title=”دکمه گرادیانت” border=”border-thicker” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(250, 112, 154)” hover_color=”rgb(250, 112, 154)” css=”.vc_custom_1625426070997{margin-right: 30px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 30px !important;}” color2=”rgb(254, 225, 64)” hover_color2=”rgb(254, 225, 64)” h_b_color=”rgb(255, 255, 255)” h_b_color2=”rgb(255, 255, 255)”][ld_button style=”btn-underlined” title=”دکمه گرادیانت” border=”border-thicker” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(8, 174, 234)” hover_color=”rgb(8, 174, 234)” css=”.vc_custom_1625426123999{margin-right: 30px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 30px !important;}” color2=”rgb(42, 245, 152)” hover_color2=”rgb(42, 245, 152)” h_b_color=”rgb(255, 255, 255)” h_b_color2=”rgb(255, 255, 255)”][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”700″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563354104705{margin-bottom: 35px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-naked” title=”دکمه گرادیانت” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(133, 255, 189)” hover_color=”rgb(255, 251, 125)” css=”.vc_custom_1625426053191{margin-right: 30px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 30px !important;}” color2=”rgb(255, 251, 125)”][ld_button style=”btn-naked” title=”دکمه گرادیانت” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(250, 112, 154)” hover_color=”rgb(254, 225, 64)” css=”.vc_custom_1625426088204{margin-right: 30px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 30px !important;}” color2=”rgb(254, 225, 64)”][ld_button style=”btn-naked” title=”دکمه گرادیانت” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(8, 174, 234)” hover_color=”rgb(42, 245, 152)” css=”.vc_custom_1625426105504{margin-right: 30px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 30px !important;}” color2=”rgb(42, 245, 152)”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” responsive_css=”padding_top_medium:150px|padding_bottom_medium:70px” css=”.vc_custom_1606492495208{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]از آیکون های ویژه استفاده کنید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”36″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_position=”left” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” css=”.vc_custom_1650184450012{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-round-back” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”0.25em”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_position=”left” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” css=”.vc_custom_1650184474525{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”0.55em”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_position=”left” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” css=”.vc_custom_1650184486428{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-lqd-feather” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”0.55em”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” i_type=”linea” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” css=”.vc_custom_1650184502111{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-checkmark” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”0.55em”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” css=”.vc_custom_1606493493978{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]انیمیشن هاور برای آیکون ها[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”36″ responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_position=”left” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” css=”.vc_custom_1650184522993{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” fw=”text_small:500″][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_position=”left” i_hover_reveal=”btn-hover-swp” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(5, 51, 241)” css=”.vc_custom_1650184543065{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-round-back” fw=”text_small:500″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1563348296322{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:70px|padding_bottom_medium:70px”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_css=”padding_right_medium:5%25|padding_left_medium:5%25″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]اشکال مختلف را به آیکون اضافه کنید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563349256945{margin-bottom: 50px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-naked” title=”دکمه فانتزی” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-semi-round” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-sm” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(2, 5, 16)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1625500333082{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”0.5em” i_fill_color=”rgb(255, 0, 57)” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-checkmark”][ld_button style=”btn-naked” title=”دکمه فانتزی” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-round” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-sm” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(2, 5, 16)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1650184559788{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-round-back” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”0.5em” i_fill_color=”rgb(255, 0, 57)”][ld_button style=”btn-naked” title=”دکمه فانتزی” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-sm” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(2, 5, 16)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1625500341254{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”0.5em” i_fill_color=”rgb(255, 0, 57)”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1563348296322{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:70px|padding_bottom_medium:70px”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_css=”padding_right_medium:5%25|padding_left_medium:5%25″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]آیکون ها با سایه؟ بلهههه![/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563349256945{margin-bottom: 50px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”circle” size=”btn-lg” border=”border-thick” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-semi-round” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-sm” enable_icon_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.25em” color=”rgb(255, 0, 57)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1625500352111{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”1em” i_fill_color=”rgb(255, 0, 57)” icon_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2210px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2225px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-3px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(255%2C0%2C57%2C0.35)%22%7D%5D” h_icon_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%225px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2215px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.4)%22%7D%5D” text_color=”rgb(0, 0, 0)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”circle” size=”btn-lg” border=”border-thick” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-round” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-sm” enable_icon_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.25em” color=”rgb(255, 0, 57)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1625500358336{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”1em” i_fill_color=”rgb(255, 0, 57)” icon_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2210px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2225px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-3px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(255%2C0%2C57%2C0.35)%22%7D%5D” h_icon_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%225px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2215px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.4)%22%7D%5D” text_color=”rgb(0, 0, 0)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”circle” size=”btn-lg” border=”border-thick” i_type=”linea” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-sm” enable_icon_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.25em” color=”rgb(255, 0, 57)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1625500364758{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”1em” i_fill_color=”rgb(255, 0, 57)” icon_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2210px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2225px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-3px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(255%2C0%2C57%2C0.35)%22%7D%5D” h_icon_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%225px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2215px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.4)%22%7D%5D” text_color=”rgb(0, 0, 0)” i_fill_hcolor=”rgb(0, 0, 0)”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” responsive_css=”padding_top_medium:70px|padding_bottom_medium:70px” css=”.vc_custom_1614940999815{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]موقعیت مختلف آیکون[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ responsive_align=”text-md-left” offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1628063681254{margin-bottom: 20px !important;}” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” i_type=”linea” i_position=”left” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(2, 7, 28)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1650184576957{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-round-back” fw=”text_small:500″ i_margin_right=”0.5em”][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”36″ offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1628063688816{margin-bottom: 20px !important;}”][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه فانتزی” shape=”round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” i_type=”linea” enable_row_shadowbox=”yes” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” button_box_shadow=”%5B%7B%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.1)%22%7D%5D” color=”rgb(2, 7, 28)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1650184591837{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-round-back” fw=”text_small:500″ i_margin_left=”0.5em”][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” offset=”vc_col-md-6″ responsive_align=”text-md-left” css=”.vc_custom_1628063698609{margin-bottom: 20px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:25px” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″][ld_button style=”btn-naked” title=”دکمه فانتزی” i_type=”linea” i_position=”top” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-xlg” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(2, 7, 28)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1625500479129{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”1.5em” fw=”text_small:500″ i_margin_bottom=”20px”][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ offset=”vc_col-md-6″ css=”.vc_custom_1563355091796{margin-bottom: 20px !important;}” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″][ld_button style=”btn-naked” title=”دکمه فانتزی” i_type=”linea” i_position=”bottom” i_shape=”btn-icon-circle” i_shape_style=”btn-icon-solid” i_shape_size=”btn-icon-xlg” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.15em” color=”rgb(2, 7, 28)” hover_color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1625500473302{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” i_size=”1.5em” fw=”text_small:500″ i_margin_top=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1614941018534{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:70px|padding_bottom_medium:120px”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_css=”padding_right_medium:5%25|padding_left_medium:5%25″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” use_mask=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em”]انیمیشن های هاور آیکون[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563349256945{margin-bottom: 50px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-default” title=”نمایش آیکون” shape=”circle” size=”btn-lg” border=”border-thick” i_type=”linea” i_position=”left” i_hover_reveal=”btn-hover-reveal” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.25em” color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1650184626104{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-ion-ios-play” fw=”text_small:500″][ld_button style=”btn-default” title=”تعویض موقعیت” shape=”circle” size=”btn-lg” border=”border-thick” i_type=”linea” i_position=”left” i_hover_reveal=”btn-hover-swp” i_add_icon=”true” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.05em” lh=”text_small:1.25em” color=”rgb(255, 0, 57)” css=”.vc_custom_1650184636668{margin-right: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 15px !important;}” i_icon_linea=”lqd-icn-ess icon-md-arrow-back” fw=”text_small:500″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1606492184896{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #0a0a0a !important;}” responsive_css=”padding_top_medium:200px|padding_bottom_medium:200px”][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”85″ responsive_align=”text-center”][ld_fancy_heading tag=”h2″ split_type=”chars, words” delay=”80″ ca_init_scale_x=”1.3″ ca_init_scale_y=”1.3″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ title=”Sizes” init_values=”translateY:30,translateX:10,opacity:0,rotate:20″ animations_values=”translateY:0,translateX:0,opacity:1,rotate:0″ margin=”bottom_small:1em” color=”rgb(255, 255, 255)”]آن را به بازدید کنندگان خود نمایش دهید[/ld_fancy_heading][/vc_column][vc_column enable_content_animation=”yes” ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_opacity=”0″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_opacity=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_an_scale_z=”1″ align=”text-center” ca_duration=”1400″ ca_start_delay=”250″ ca_delay=”140″ ca_init_translate_y=”35″ css=”.vc_custom_1563350650175{margin-bottom: 35px !important;}” responsive_align=”text-center”][ld_button style=”btn-solid” title=”دکمه بزرگ” transformation=”text-uppercase” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.2em” lh=”text_small:1em” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2230px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2270px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-4px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(8%2C174%2C234%2C0.35)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2215px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-2px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.8)%22%7D%5D” color=”rgb(8, 174, 234)” hover_color=”rgb(42, 245, 152)” css=”.vc_custom_1625426309592{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 45px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(255, 255, 255)” color2=”rgb(42, 245, 152)” fs=”text_small:38px” fw=”text_small:700″][ld_button style=”btn-default” title=”دکمه بزرگ” transformation=”text-uppercase” shape=”semi-round” size=”btn-xlg” border=”border-thicker” enable_row_shadowbox=”yes” lightbox=”yes” ls=”text_small:0.2em” lh=”text_small:1em” button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2230px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2270px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-4px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.45)%22%7D%5D” hover_button_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2230px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2270px%22%2C%22spread_radius%22%3A%22-5px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(255%2C222%2C233%2C0.35)%22%7D%5D” color=”rgb(255, 222, 233)” hover_color=”rgb(255, 222, 233)” css=”.vc_custom_1625500593144{margin-right: 7px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 7px !important;}” text_color=”rgb(255, 255, 255)” color2=”rgb(181, 255, 252)” fs=”text_small:38px” fw=”text_small:700″ hover_color2=”rgb(181, 255, 252)” htext_color=”rgb(13, 3, 6)”][/vc_column][/vc_row]

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.